About

We love our portfolio companies.

You’ll love working for one of them.

177
Companies
2,263
Jobs

Nhân viên Kho ( Fulfillment )

NinjaVan

NinjaVan

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Posted on Wednesday, June 29, 2022
Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched in 2014, we started operations in Singapore and have become the region's largest and fastest growing last-mile logistics company, partnering with over 35,000 merchants and delivering more than 1,000 parcels every minute across six countries.
At our core, we are a technology company that is disrupting a massive industry with cutting-edge software and operational concepts. Powered by algorithm-based optimisation, dynamic routing, end-to-end tracking and a data-driven approach, we provide best-of-class delivery services that delight both the shippers and end customers. But we are just getting started! We have much room for improvement and many ideas that will further shape the industry.
Nhân viên kho hàng chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình trong hoạt động về hàng hóa tại kho. Nhân viên kho sẽ chịu trách nhiệm về các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn (SOP) và báo cáo cho Người quản lý / Giám sát kho

Mô tả công việc

 • Thực hiện các hoạt động kho hàng end-to-end (nhận hàng, gửi hàng, chuyển hàng, lấy hàng, đóng gói, gửi hàng đi) đảm bảo vận hành trơn tru; đạt hiệu quả cao nhất
 • Bốc xếp, dỡ hàng và nhận lô hàng được chuyển đến
 • Xác nhận/kiểm tra chất lượng và số lượng lô hàng nhận được
 • Sắp xếp hàng hóa vào khu vực quy định
 • Nhận và đóng gói hoàn thành các đơn đặt hàng và chuẩn bị giao hàng
 • Kiểm tra hàng định kỳ trong kho để đối chiếu số lượng hàng tồn kho
 • Sắp xếp và xử lý hàng hóa trong kho thông qua việc quét mã đơn hàng
 • Sử dụng hệ thống để thực hiện các công việc hàng ngày trong nhà kho
 • Xử lý các trường hợp phát sinh và báo cáo đến quản lý
 • Duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn, quy trình và tuân thủ các quy định pháp luật

Yêu cầu

 • 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các kho hàng ( bốc hàng, đóng gói, sắp xếp, ...)
 • Hiểu biết về dịch vụ lưu kho B2B/B2C
 • Sẵn sàng làm việc trực tiếp trong kho để thực hiện các quy trình tại kho
 • Cẩn thẩn, và có hiểu biết cơ bản về các theo quy trình kho bãi
 • Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
 • Ưu tiênThông thạo Microsoft Office
Submit a job application
By applying to the job, you acknowledge that you have read, understood and agreed to our Privacy Policy Notice (the “Notice”) and consent to the collection, use and/or disclosure of your personal data by Ninja Logistics Pte Ltd (the “Company”) for the purposes set out in the Notice. In the event that your job application or personal data was received from any third party pursuant to the purposes set out in the Notice, you warrant that such third party has been duly authorised by you to disclose your personal data to us for the purposes set out in the the Notice.