About

We love our portfolio companies.

You’ll love working for one of them.

177
Companies
2,299
Jobs

Sales Operations Executive

Ninja Van

Ninja Van

Sales & Business Development, Operations
Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Wednesday, July 3, 2024

Responsibilities

 • Updating and managing the inventory databases
 • Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu hàng tồn kho
 • Creating, processing and facilitating store orders
 • Tạo mới, xử lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn đặt hàng tại cửa hàng
 • Working with account managers and the fulfillment team to solve merchandising issues
 • Làm việc với người quản lý tài khoản để giải quyết các vấn đề về hàng hóa
 • Creating and improving sales operations and processes
 • Tạo mới và cải tiến các quy trình và hoạt động bán hàng
 • Tracking sales performance across the network
 • Theo dõi hiệu suất bán hàng trên toàn bộ hệ thống

Requirements

 • Minimum 1 year of related experience
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Flexible and adaptable to work and thrive in a fast-paced, rapidly changing work environment
 • Linh hoạt và dễ thích nghi với công việc và phát triển trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh, thay đổi nhanh chóng
 • Must be able to use excel at a proficient level
 • Phải có khả năng sử dụng excel ở mức độ thành thạo